fbpx

Mamo, tato,

wytłumacz dziecku do kogo i w jakim celu idziecie. Opowiedz mu, czego może się spodziewać. U logopedy dziecko może opowiadać, co widzi na obrazkach, może bawić się zabawkami według zaleceń logopedy, może będzie musiało pokazać jak je i pije. Logopeda zajrzy do uszu, nosa i buzi. Sprawdzi, jak dziecko pisze, maluje, wycina. Pobawią się zabawkami lub grami planszowymi, może pohuśtają się na huśtawce. Postaraj się, aby Twoje dziecko było zaciekawione i nie czuło się zagrożone. Pamiętaj, że niepokój rodziców udziela się również dziecku.


Rozwój mowy

Rozwój mowy jest uwarunkowany zarówno biologicznie (genetycznie), jak i środowiskowo. Należy pamiętać, że już nieprawidłowości ssania, oddychania, rozwoju motorycznego, zauważonego w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia, powinny uwrażliwiać rodziców na konieczność dokonywania diagnozy mowy, gdyż dzieci te stanowią grupę zagrożoną: powstawaniem wad wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz dysleksją.

Możecie Państwo sami wstępnie sprawdzić poziom rozwoju mowy swojego Dziecka, zapoznając się z naszą tabelą. W razie pytań i jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do wizyty w moim gabinecie.

Pierwszy miesiąc życia

Dziecko komunikuje się za pomocą krzyku.

2-3 miesiąc życia

Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki, jest to tzw. głużenie.

ok. 6 miesiąca życia

W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy gaworzenie, czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków.

1-2 rok życia

Dziecko używa wszystkich samogłosek: a, o, e, u, i, y. Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś, czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji. Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki. Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.

2-3 rok życia

W mowie dziecka pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia wszystkie samogłoski, w tym również nosowe ę, ą, chociaż w jego mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y. Dziecko wymawia następujące spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz. Zwiększa się liczba wypowiadanych słów. W wieku 2 lat jest ich około 300, w wieku 3 lat ok. 1000.

4-5 rok życia

Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz.

5-6 rok życia

Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż. Mowa dziecka jest w zasadzie zrozumiała. Głoska r powinna być już wymawiana. U dzieci sześcioletnich mowa powinna być już opanowana pod względem dźwiękowym.

7 rok życia

Dziecko ma już opanowaną technikę mówienia.

Klinika Terapii Mowy Zaufanie

Zaufanie

Podstawą terapii jest zaufanie do logopedy, którego zadanie polega na rozwijaniu i utrwalaniu konkretnych umiejętności dziecka za pomocą ćwiczeń logopedycznych.
Klinika Terapii Mowy Współpraca

Współpraca

Ważną rolę w procesie terapii logopedycznej odgrywają rodzice, którzy zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu.
Klinika Terapii Mowy Systematyczność

Systematyczność

Utrwalanie konkretnej umiejętności wymaga czasu i wielokrotnych powtórzeń. Dopiero wtedy przejść można do kolejnego etapu terapii.
Klinika Terapii Mowy Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Jeśli terapię prowadzi kilku specjalistów, to warto pamiętać o tym, że najważniejszy jest wspólny plan działań. Wszyscy współpracujący z dzieckiem logopedzi powinni w tym samym czasie utrwalać tę samą głoskę i wiedzieć, w jaki sposób jest ona utrwalana.