fbpx

Terapia
osób dorosłych

  • Afazja – terapia po przebytym udarze niedokrwiennym, udarze krwotocznym, urazie czaszkowo-mózgowym. Afazja to zespół zaburzeń językowych utrudniających komunikację zarówno w mowie, jak i piśmie. Afazja zwykle jest wynikiem udaru lewej półkuli mózgu.
  • Pragnozja – terapia osób z zaburzeniami mowy nabytymi na skutek ogniskowych uszkodzeń podległej, prawej półkuli mózgu. Zaburzenia te objawiają się nieprawidłowymi zachowaniami językowymi i komunikacyjnymi.
  • Postępujące zaburzenia mowy i języka towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym.
  • Dyzartria – terapia zaburzeń mowy, wynikających z uszkodzenia układu nerwowego sterującego mięśniami aparatu mowy po przebytym udarze (mięśniami oddechowymi, krtani, gardła, podniebienia miękkiego, języka, warg). Wymowa staje się niewyraźna, zmienia się także głos.
  • Jąkanie – kompleksowa terapia z zastosowaniem technik płynnego mówienia.

Dlaczego warto wybrać terapię
w moim gabinecie?

  • Preferuję indywidualne, holistyczne podejście do pacjenta. Metody pracy dobieram do jego potrzeb.
  • Podczas terapii staram się zapewnić życzliwą i przyjazną atmosferę, co ma znaczny wpływ na pozytywny wynik terapii.
  • Doświadczenie zdobywałam w pracy z pacjentami w ośrodkach rehabilitacji neurologicznej.

Co zabrać ze sobą
na wizytę?

  • Karta informacyjna ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza, nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani itp.)
  • Ważne, żeby pacjent przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.

Przebieg
wizyty


Umawiam się z Państwem na wizyty w moim gabinecie lub w Państwa domu, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta

Czas wizyty dostosowany jest do możliwości psychofizycznych osoby z zaburzeniem mowy lub komunikacji.
Planowany okres terapii oraz czas trwania zajęć zawsze ustalany jest z pacjentem lub jego opiekunem.


Cennik

Diagnoza – 150 zł (dwa spotkania łącznie 60 – 90 min)
Terapia w gabinecie – 90 zł (45 min)
Terapia z dojazdem do pacjenta – od 140 zł (45 min)